โรงเรียนชุมชนบ้านระเว

Student Raway

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบสำหรับนักเรียน Online

โรงเรียนชุมชนบ้านระเวไม่สามารถเข้าระบบได้ แจ้งผู้ดูแลระบบ ครูสุรเชษฐ์ กอบสวัสดิ์

ชื่อเข้าใช้ระบบ คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
รหัสผ่าน คือ วันที่เกิด เดือนเกิด ปีเกิด
ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 กันยายน 2551
รหัสผ่านคือ : 01092551